Консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Броварах


Питання, що виникають в процесі щоденної роботи бухгалтерії, фінансового відділу, відділу кадрів потребують швидких відповідей для прийняття оптимальних рішень.

Кваліфіковані консультації аудиторів – важлива складова у цьому процесі.

Отримання професійної підтримки щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності завжди стане Вам у нагоді.

Консультаційні послуги, які надає аудиторська компанія, не обмежуються лише консультаціями у сфері податкового та бухгалтерського обліків. Їх перелік набагато ширший та чітко визначений Рішенням Аудиторської палати України «Про Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» від 22.12.2011р. №244/14.

Аудиторська компанія може надавати консультації з:

  • питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

а. обрання облікової політики;

б. встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

в. організація бухгалтерського обліку;

г. консолідація фінансової звітності;

д. трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

е. інші види консультацій з питань обліку та звітності;

  • питань системи внутрішнього контролю;
  • питань оподаткування, у т. ч. з організації податкового обліку та податкової звітності;
  • питань застосування інформаційних технологій;
  • з інших питань управління та ведення бізнесу:

а. правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

б. організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

в. інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

г. управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

Участь аудиторської фірми в проведенні інвентаризації.