Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності в Броварах


Наша спеціалізація - ініціативний аудит та інші завдання, не пов'язані з обов'язковим аудитом. 

Ініціативний аудит проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Кодексу етики профісійних бухгалтерів, а також діючих в Україні законодавчих та нормативних актів.

Ініціативний аудит відрізняється від обов'язкового тим, що проводиться за рішенням замовника послуг, а не на вимогу регуляторних органів.

Ініціатива може виходити від власників, акціонерів, керівників, інвесторів та інших зацікавлених осіб.
 
Ініціативний аудит проводять передусім за умов зміни власників підприємства чи головного бухгалтера, продажу підприємства чи впровадження масштабних інвестицій, перевірки стану бухгалтерського обліку та постановки його системи, оптимізації оподаткування, оцінки ефективності роботи персоналу, надання підтверджень щодо бухгалтерської звітності у випадку отримання кредитів, а також за відсутності обов’язкового аудиту з метою комплексної фінансово-звітної перевірки для підприємств малого та середнього бізнесу.
 
Аудиторська перевірка проводиться для того, щоб проаналізувати фінансові документи та здійснити комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності організації/компанії. За допомогою аудиту можна отримати думку сертифікованих аудиторів про те, наскільки достовірна і якісна фінансова звітність. Також можна дізнатися чи відповідає фінансова звітність чинним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та чинному законодавству України.
 
За результатами проведення ініціативного аудиту замовнику видається:
 
  • Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності загального призначення.
  • Лист управлінському персоналу з інформацією про всі виявлені відхилення та результати оцінювання внутрішнього контролю.
     
Усі результати аудиторської перевірки є конфіденційними та не розголошуються.