СИСТЕМА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Система конфіденційного зберігання інформації та документів

Управлінським персоналом аудиторської фірми ПП «РОНА-АУДИТ» сформована система конфіденційного зберігання інформації та документів, а саме:
Прийнято внутрішньофірмове Положення про конфіденційне зберігання інформації, затверджене Наказом керівника від 24.04.2018 р. за № 1.
 
Згідно цього Положення:
- визначений склад конфіденційної інформації;
- встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
- визначена заборона залишати робочі документи на будь-якому носії інформації на робочому місці у замовника, передавати власні робочі документи персоналу замовника для їх вивчення або заміни ними своїх документів, брати з собою додому будь-які носії інформації та документи;
- встановлений порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: в офісі фірми робочі документи зберігаються в архіві з обмеженим доступом та сейфі, а особисті робочі файли мають коди для обмеження доступу до них сторонніх або не призначених для цього осіб;
- визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
- визначений порядок розв'язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, зі замовникам, яким надаються аудиторські послуги.
 
Встановлений порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації.
Наказом керівника від 24.04.2018 р. №  2 ранжуються посадові особи, які мають право вільного доступу до робочих файлів.
Впроваджені паролі на кожен персональний комп'ютер.
Визначений порядок інформування замовників про затверджену систему конфіденційного зберігання інформації, а саме: розроблена форма листа до замовника, в якому дається розписка,  що надана інформація не підлягає розголосу з боку працівників фірми.
Розроблено внутрішньофірмове положення про комерційну таємницю, затверджене наказом керівника.
Встановлена відповідальність за розголошення конфіденційної інформації або порушення порядку конфіденційного зберігання інформації: дисциплінарна, цивільно-правова.

Співробітники фірми до початку роботи із замовником дають персональне зобов'язання про зберігання в таємниці інформації клієнта, про її нерозголошення і не використовування її у власних корисливих інтересах або у інтересах третіх осіб.