Облікова політика та зацікавленість податківців

2021-09-15 14:26:01
Чому так цікава облікова політика податківцям?

Наказ ДПС № 244 від 25.02.2021 року мість основні принципи та підходи до проведення документальної перевірки підприємства.
У перевіряючих є детальні вказівки стосовно аналізу облікової політики та організації обліку на підприємстві.
Моменти, на які варто зосередити свою увагу:
- методи оцінки вибуття запасів в обліковій політиці;
- порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат;
- строк корисного використання ОЗ та МНМА (якщо СКВ в бухгалтерському обліку більше СКВ в податковому обліку - бухгалтерські строки застосовуються і в податковому обліку також!)
- методи амортизації ОЗ та МНМА;
- перелік та склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
- підходи до списання витрат, пов'язаних з поліпшенням ОЗ;
- методи нарахування резерву сумнівних боргів;
- перелік забезпечень майбутніх платежів, які створюються на підприємстві;
- межа суттєвості та виправлення помилок.

Аналізуючи фінансову звітність, використовуючи вказівки з наказу № 244 від 25.02.2021 р.,  податківці можуть визнати ризики:

- реалізація продукції нижче собівартості (рядок 2050 Звіту про фінансовий результат  більше рядка 2000 ЗФР)
- завищення адміністративних витрат (рядок 2130 ЗФР, розділити на рядок 2090 ЗФР та помножити на 100%, перевищує 80%)
- завищення витрат на збут ( рядок 2150 ЗФР, розділити на рядок 2090 ЗФР та помножити на 100%, перевищує 80%)