Оформлення бухпервинки за ДСТУ 4163:2020: що каже Мінфін?

2021-10-05 13:37:22

Мінфін у листі від 22.09.2021 р. № 41020-07/К-64/1/2109 роз'яснив правила оформлення первинних документів.

Мінфін просили надати роз'яснення щодо оформлення первинних документів у зв’язку із набуттям чинності ДСТУ 4163:2020. Чи треба застосовувати його норми при оформленні первинних документів.

Мінфін «відписався»: надання роз'яснень щодо застосування ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів" до повноважень Міністерства не належить.

Також автори листа нагадали, що для цілей бухгалтерського обліку господарських операцій необхідно виконувати вимоги до оформлення первинних документів, визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі — Закон) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення).

Згідно з Законом та Положенням первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

♦ найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ,

♦ назва документа (форми),

♦ дата складання,

♦ зміст та обсяг господарської операції,

♦ одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках),

♦ посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення,

♦ особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.