ФОП - єдинник І або ІІ груп отримав дохід під час перебування у відпустці. Чи потрібно сплачувати за цей місяць єдиний податок?

2021-12-24 13:47:39

Відповідно до пункту 295.5 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається платником до контролюючого органу за місцем реєстрації у вигляді заяви у довільній формі.

Згідно з пунктом 292.1 ПКУ доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до пункту 296.1 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані вести книгу обліку доходів, записи в якій виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою.

Таким чином, у разі отримання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі під час відпустки або хвороби, такий дохід  відображається в книзі обліку доходів та декларації платника єдиного податку.

При цьому, така фізична особа – підприємець зобов’язана сплатити єдиний податок за ставками та в порядку визначеному ПКУ.

Водночас, такий платник єдиного податку несе відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій відповідно до ПКУ.

По материалам ГУ ДПС в Івано-Франківській області